ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Langham Preaching: purpose, methods, values (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: Langham Preaching: purpose, methods, values
ผู้พิมพ์: Langham Partnership International
เรื่องย่อ: ประวัติการก่อตั้งของ Langham Partnership International (LPI) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองต่อเสียงเรียกร้องที่จะร่วมมือกันในคริสตจักรทั่วโลก เพื่อจะสนับสนุนนักเทศน์และนักสอนรุ่นใหม่โดยมีหลักและเหตุผล คือ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้า และเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงผู้คนโดยผ่านการเทศน์.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #7374
Share