ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	"My Life" (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "My Life"
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: My Life เป็นเรื่องเล่าชีวิตของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ได้เปิดเผยถึงชีวิตที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากเรื่องของบิล คลินตัน มีบทเรียนอะไรบ้างในฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เราจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6001
Share