ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ถูกทดลอง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ถูกทดลอง
พระคัมภีร์: ลูกา 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ถูกทดลอง เมื่อได้เรียนบทนี้แล้ว 1. เด็กจะบอกถึงวิธีการหนึ่งที่ซาตานล่อลวงพระเยซูคริสต์ 2. เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยของเราที่เข้าใจเรา 3. เด็กจะฝึกพูดประโยคที่ว่า “จงออกไปเสีย เจ้าซาตาน” 4. เด็กจะให้ตัวอย่างหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการถูกทดลอง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4537
Share