ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย
นักประพันธ์: เกษณี ปิ่นทอง
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับพระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย โดยจะนำเสนอในด้านของการศึกษาและการประชุมของแมคกิลวารรีเพื่อแนวทางในที่ประชุมนั้นพัฒนาปรับปรุงคริสตจักรและรับใช้สังคมให้ดีขึ้น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2314
Share