ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา 13 มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินโลก (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา 13 มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินโลก
พระคัมภีร์: ยอห์น 1; มัทธิว 4; โรม 1; 1 โครินธ์ 15; มาระโก 10; กิจการ 12; ฟีลิปปี 33; ยอห์น 6; ยอห์น 12; ยอห์น 14; ยอห์น 4; ยอห์น 20; มัทธิว 9; มัทธิว 28; มัทธิว 26; มัทธิว 27; ลูกา 5; สดุดี 159
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา สำหรับสอนพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในการสอน วิธีการสอนซึ่งในคู่มือนี้ได้แนะนำ ว่า จงใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดสองชั่วโมง สำหรับเตรียมการสอนทุกครั้ง โปรดจำไว้ว่า อย่าเทศนาในชั้นเรียน แต่จงสั่งสอนเหมือนครูสอนศิษย์อย่าอ่านจากคู่มือครูในเวลาสอน แต่จงศึกษากับนักเรียน จากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรง อย่าถือคู่มือครูในเวลาสอน จงถือพระคริสตธรรมคัมภีร์ อย่าพูดแต่ฝ่ายเดียว แต่จงให้นักเรียนมีโอกาสพูดบ้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #5365
Share