ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา ดาเนียล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ดาเนียล
พระคัมภีร์: ดาเนียล 1; ดาเนียล 2; ดาเนียล 3; ดาเนียล 6; ดาเนียล 5; ดาเนียล 8; ดาเนียล 7; ดาเนียล 9; ดาเนียล 10; ดาเนียล 11; ดาเนียล 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมดาเนียล จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา เพื่อค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ ขอแนะนำว่า จงอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดจิตใจของท่าน เพื่อท่านจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง มิใช่เพราะการช่วยเหลือจากหนังสือคู่มือเท่านั้น แต่โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อท่านเองและนักศึกษาจะได้รับพระพรอย่างเปี่ยมล้นด้วยกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5373
Share