ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม 1,2 เปโตร (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรม 1,2 เปโตร
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 1; 2 เปโตร 1; 1 เปโตร 2; 1 เปโตร 3; 1 เปโตร 4; 1 เปโตร 5; 2 เปโตร 2; 2 เปโตร 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของอนุชนเป็นหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยอีกด้วย ผู้ศึกษาสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ในบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนได้ สำหรับครูผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ อยากจะขอแนะนำว่า ท่านไม่จำเป็นต้องสอนตามบทเรียน หรือคำอธิบายทุกอย่างที่ให้ไว้เสมอไป จงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนประกอบหรือที่ปรึกษาเท่านั้น ทางที่ดีที่สุด ครูควรศึกษาข้อพระธรรมที่จะสอนโดยตนเองเสียก่อน (ก่อนที่จะอ่านจากคู่มือ) เพราะท่านอาจได้ความคิดและคำสอนที่ดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหมาะสมยิ่งกว่าที่ให้ไว้ในคู่มือครูก็ได้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5372
Share