ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมติโมเธียว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมติโมเธียว
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 2; 1 ทิโมธี 3; 1 ทิโมธี 4; 1 ทิโมธี 5; 1 ทิโมธี 6; 2 ทิโมธี 2; 2 ทิโมธี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมทิโมธี เป็นคู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่วนครูผู้สอนเองควรมีการเตรียมตัว เตรียมการสอน เตรียมบทสังเขป เพื่อสะดวกในการสอนและจะไม่เป็นที่สะดุดแก่นักเรียนด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #5362
Share