ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมปฐมกาล ภาค 1 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมปฐมกาล ภาค 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2; ปฐมกาล 3; ปฐมกาล 4; ปฐมกาล 5; ปฐมกาล 6; ปฐมกาล 7; ปฐมกาล 8; ปฐมกาล 9; ปฐมกาล 11; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 13; ปฐมกาล 14; ปฐมกาล 21; ปฐมกาล 17
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากพระธรรมปฐมกาล (เยเนซิศ) เป็นพระธรรมที่อธิบายให้นักเรียนหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ให้มีหลักที่จะยึดในการสอนและอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย โดยได้อธิบายหลักการสอน อธิบายขั้นตอนการสอนเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นในการเลี้ยงดูผู้เชื่อ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #5361
Share