ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก
พระคัมภีร์: มาระโก 4; มาระโก 6; มาระโก 5; มาระโก 11; มาระโก 2; มาระโก 9; มาระโก 12
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 2 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำแนะนำในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ พิมพ์ไว้ในคู่มือสำหรับภาค 1 ขอให้ครูทุกคนจงอ่านให้ดีเสียก่อนเริ่มการสอนคู่มือเล่มนี้ ขอให้พระเจ้าทรงนำ และอวยพรให้แก่ครูที่สอนพระคริสตธรรมศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน เพื่อว่าการสอนของท่านจะเกิดผลแก่ชีวิตของนักเรียนทุกคน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #5368
Share