ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก ภาค 1 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก ภาค 1
พระคัมภีร์: มาระโก 1; มาระโก 3; มาระโก 10; มาระโก 9; มาระโก 8; มาระโก 14; มาระโก 15; มาระโก 16
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือศึกษาพระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมมาระโก เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมมาระโกภาค 1 นี้ ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราจึงขอให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ให้มีหลักที่จะยึดได้ในการสอน และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #5357
Share