ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ทรงบังเกิด (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงบังเกิด
พระคัมภีร์: ลูกา 1; ลูกา 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงบังเกิด 1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ทำให้พระกุมารเยซูทรงเป็นเด็กพิเศษ2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงประทานพระกุมารเยซู 3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะต้อนรับพระกุมารเยซูเข้ามาในโลกนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #4535
Share