ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมยากอบ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมยากอบ
พระคัมภีร์: ยากอบ 1; ยากอบ 2; ยากอบ 3; ยากอบ 4; ยากอบ 5
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมยากอบฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือครูรวีวารศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษาไม่มีสถานที่ค้นคว้าตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงของผู้จัดทำพระธรรมชุดนี้ ก็เพื่อเป็นเพียงการแนะแนวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 50 ขนาดไฟล์: ID: #5360
Share