ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมโรม ภาค 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมโรม ภาค 2
พระคัมภีร์: โรม 9; โรม 10; โรม 11; โรม 12; โรม 13; โรม 14; โรม 15; โรม 16; โรม 5; โรม 6; โรม 3
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่รวมเอาหลักคำสอนที่สำคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้ ครูต้องใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ เป็นคู่มือสำคัญในการเตรียมการสอนด้วย ในบทเรียนบทใดหรือตอนใดที่อ้างข้อพระคัมภีร์ประกอบไว้ ครูก็ควรจะศึกษาข้อพระคัมภีร์นั้นโดยละเอียด ฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้าอวยพระพร แก่ครูผู้สอนพระธรรมโรมนี้ ให้การสอนมีผลบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณของผู้เรียน และทำให้จิตใจของผู้สอนวัฒนาขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5377
Share