ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมสุภาษิต (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษาพระธรรมสุภาษิต
พระคัมภีร์: สุภาษิต 1; สุภาษิต 2; สุภาษิต 3; สุภาษิต 4; สุภาษิต 5; สุภาษิต 6; สุภาษิต 7; สุภาษิต 20; สุภาษิต 21; สุภาษิต 22; สุภาษิต 23; สุภาษิต 17; สุภาษิต 12; สุภาษิต 9; สุภาษิต 28; สุภาษิต 18; สุภาษิต 25; สุภาษิต 10; สุภาษิต 26; สุภาษิต 31; สุภาษิต 29; สุภาษิต 27; สุภาษิต 24; สุภาษิต 16; สุภาษิต 15; สุภาษิต 13; สุภาษิต 14
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระธรรมสุภาษิต ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือของครูรวีวารศึกษาแนวเดียวกับพระธรรมมาระโก โรม โครินธ์ ยากอบ ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของชุด พระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะได้คำนึงถึงความยากลำบากของครูบางคน ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาร ขาดคู่คิดที่ปรึกษา ไม่มีที่ค้นคว้า ในการตระเตรียมการสอนพระคัมภีร์ในการที่จะชักนำวิญญาณของผู้อื่น เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าและให้เจริญวัฒนาขึ้นในพระคุณของพระองค์ ฉะนั้นคู่มือครูสำหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา และเครื่องมือในการที่จะขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ให้หมดไปและเป็นแนวทางให้ครูแต่ละท่านได้เตรียมตัว และดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #5367
Share