ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมศึกษา ยะซายา ภาค 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา ยะซายา ภาค 2
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 36; อิสยาห์ 37; อิสยาห์ 38; อิสยาห์ 39; อิสยาห์ 40; อิสยาห์ 41; อิสยาห์ 42; อิสยาห์ 43; อิสยาห์ 44; อิสยาห์ 45; อิสยาห์ 46; อิสยาห์ 47; อิสยาห์ 48; อิสยาห์ 49; อิสยาห์ 50; อิสยาห์ 51; อิสยาห์ 53; อิสยาห์ 54; อิสยาห์ 55; อิสยาห์ 56; อิสยาห์ 57; อิสยาห์ 58; อิสยาห์ 60; อิสยาห์ 61; อิสยาห์ 62; อิสยาห์ 63; อิสยาห์ 64; อิสยาห์ 65; อิสยาห์ 66
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เมื่อได้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ ภาค1 จบแล้ว เชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรใหม่ ๆ จากพระเจ้าไม่น้อย แม้ท่านอาจต้องทุ่มเทความคิด ความเอาใจใส่มากกว่าพระธรรมเล่มอื่ม ๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากการศึกษา พระธรรมอิสยาห์ ภาค 2 มากยิ่งขึ้นเราอยากจะเสนอข้อแนะนำต่อไปนี้ สำหรับครูหรือผู้นำ และนักศึกษา จงอธิษฐานทูลขอต่อการทรงนำและการทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการศึกษาทุกครั้ง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #5364
Share