ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ในดวงใจของชาวเกาหลี (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ในดวงใจของชาวเกาหลี
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของชาวเกาหลีที่มีต่อพระเจ้า ทรงร่วมทุกข์กับคนเหล่านี้ที่กำลังลี้ภัยสงคราม พระเยซูไม่เพียงแต่ประทับอยู่กับชาวกรุงที่แออัด หรือประทับอยู่แต่ที่ชนบทของชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ประทับอยู่ในดวงใจของชาวเกาหลีทั่ว ๆ ไป
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 90 ขนาดไฟล์: ID: #59
Share