ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; ลูกา 24
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับผู้หญิงที่ไปยังอุโมงค์ฝังศพ 2. เด็กจะบอกถึงท่าทีการตอบสนองของพวกสาวก 3. เด็กจะบรรยายถึงความหมายของการมีพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังทรงพระชนม์อยู่
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4547
Share