ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ผู้พิชิตความตาย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ผู้พิชิตความตาย
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: พระคริสต์ผู้พิชิตความตาย เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มารับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่ความผิดบาปให้แก่มนุษย์เรา ซึ่งการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ นับว่าเป็นรากฐานความเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4845
Share