ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ช่วยข้า (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ช่วยข้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: เพลงนี้เป็นหมวดเพลงนมัสการ ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: เพลงนมัสการ ประเภท: แผ่นใส
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #1572
Share