ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 10 โมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 10 โมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 2; อพยพ 3; อพยพ 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 10 โมเสส 2 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส ปรากฏในพระธรรมอพยพ บทที่ 2 ข้อที่ 11-25 บทที่ 3 และบทที่ 4 ข้อที่ 1-23 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5508
Share