ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว
พระคัมภีร์: ยอห์น 13; ยอห์น 14
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นทางเดียว วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม ยน 14:6 2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดถึงตัวของพระองค์ 3. เด็กจะบรรยายถึงความเชื่อของเขา/เธอเองที่มีในพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4544
Share