ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 2 (การทำบาปครั้งแรก) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 2 (การทำบาปครั้งแรก)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 2 ตอนการทำบาปครั้งแรก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าเมื่ออาดับกับเอวาทำบาปแล้ว พระเจ้าสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา จากปฐมกาล บทที่ 3 ข้อ 1-24
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3747
Share