ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 4 (หอบาเบล) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 4 (หอบาเบล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 11
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 4 ตอน หอบาเบล มีจุดประสงค์เพื่อให้เราต้องให้เกียรติแด่พระเจ้า ไม่ยกตนเอง จากปฐมกาล บทที่ 11 ข้อ 1-9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3749
Share