ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 5 (พระสัญญาแก่อับราฮัม) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 5 (พระสัญญาแก่อับราฮัม)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 5 ตอน พระสัญญาแก่อับราฮัม มีจุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าได้เลือกเรามาเป็นลูกของพระองค์ก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกนี้ จากปฐมกาล บทที่ 12 ข้อ 1-9 และบทที่ 15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3750
Share