ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 7 (ยาโคบ 2 เบธเอล) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 7 (ยาโคบ 2 เบธเอล)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 28
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม 7 ตอน ยาโคบ 2 เบธเอล มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงตรัสต่อมนุษย์ จากปฐมกาล บทที่ 28 ข้อ 10-22
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3752
Share