ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 8 (ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 8 (ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย)
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 29
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 8 ตอน ยาโคบ 3 ประเทศซีเรีย มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง จากปฐมกาล บทที่ 29-33
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3753
Share