ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 9 การอพยพจากประเทศอียิปต์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 การอพยพจากประเทศอียิปต์
พระคัมภีร์: อพยพ 12
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอน การอพยพจากประเทศอียิปต์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ว่าพระเจ้าทรงนำทางเรา จากอพยพ บทที่ 12-14
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3765
Share