ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 9 โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 1; อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องพระคัมภีร์เดิม 9 โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส ปรากฏในพระธรรมอพยพ บทที่ 1 ข้อ 6-22 บทที่ 2 ข้อที่ 1-10 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5507
Share