ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์เดิม 9 (โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 9 (โมเสส บทที่ 1 การเกิดของโมเสส)
พระคัมภีร์: อพยพ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม 9 ตอนโมเสส 1 การเกิดของโมเสส มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าถึงแม้เราจะเป็นเด็ก แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องรักพระเจ้า และรับใช้พระองค์ จาก อพยพ บทที่ 12 ข้อ 1-10
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3754
Share