ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; กิจการ 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระคริสต์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้: 1. เด็กจะแสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 2. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 3. เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม มธ 28:20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4548
Share