ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 02 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 02
นักประพันธ์: R.A., Torrey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ความจริงเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ ความแตกต่าง ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์พระบุตร
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 115 ขนาดไฟล์: ID: #283
Share