ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้าง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้าง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียน เรื่องพระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้างเป็นบทเรียนที่จะสอนให้รู้เรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเลือกบุคคลที่จะเล่าเรื่องของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ แต่ละบทซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ภายในเล่มนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของพระเจ้า ซึ่งเราต้องเชื่อฟังและตั้งใจเรียนรู้จากพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4868
Share