ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคุณแห่งวันคริสต์มาส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคุณแห่งวันคริสต์มาส
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อสำแดงความจริงพระคุณและพระเมตตาต่อมนุษย์ เพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปบนโลกใบนี้ เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรรับพระคุณเฉยๆ แต่ต้องตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5986
Share