ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าของฉันทรงมีอยู่จริง เด็กจะสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีอยู่จริงผ่านทางการเรียนรู้เรื่องฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพวกเขาจะสามารถบอกคนอื่นๆถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงมีอยู่จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4681
Share