ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าคืออันดับแรก (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าคืออันดับแรก
พระคัมภีร์: มัทธิว 22; มาระโก 12; กิจการ 4; กาลาเทีย 2; กิจการ 5; กิจการ 20
นักประพันธ์: นรินทร์ ชัยกาวิล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเรา คือการให้ความสำคัญแด่พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตแก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราตัดสินใจเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือ พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6133
Share