ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา
พระคัมภีร์: สดุดี 31
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือคนอิสราเอลให้รอด เรียน และท่องพระธรรม สดด 31:14.
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4520
Share