ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมพระธรรมปฐมกาล ภาค 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมปฐมกาล ภาค 2
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 18; ปฐมกาล 19; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 24; ปฐมกาล 25; ปฐมกาล 26; ปฐมกาล 27; ปฐมกาล 28; ปฐมกาล 29; ปฐมกาล 30; ปฐมกาล 31; ปฐมกาล 32; ปฐมกาล 33; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 42; ปฐมกาล 43; ปฐมกาล 44; ปฐมกาล 45; ปฐมกาล 50
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับครูรวีวารศึกษา เพื่อสอนเด็ก ๆ ในเรื่องพระธรรมปฐมกาล และเนื่องจากหนังสือ พระคริสตธรรมศึกษา พระธรรมปฐมกาล ภาค 2 นี้ เป็นตอนต่อจากภาค 1 ดังนั้นก่อนที่ครูจะทำการสอน ก็ขอให้ท่านย้อนกลับไปดูคำแนะนำในภาค 1 ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อว่าการสอนของท่านจะได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวีวารศึกษา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #5363
Share