ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง
พระคัมภีร์: อพยพ 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เราจะพบถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราวางใจพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเรา และ สุดกำลังความคิด เช่น อับราม โยเคเบ็ด และ มิเรียม ซึ่งคอยดูแลโมเสส และอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โมเสสปลอดภัยจากการสั่งฆ่าของกษัตริย์ฟาโรห์ ทำให้โมเสสได้รับการช่วยเหลือจากพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์อย่างน่าอัศจรรย์ และ การปรากฎของโฮเรป ทูตของพระเจ้าท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วในครั้งอดีต ในปัจจุบัน และ อนาคตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3679
Share