ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงนำอย่างไร? (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงนำอย่างไร?
พระคัมภีร์: สดุดี 25
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรใจสมาน
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงสำแดงอธิบายให้เราเข้าใจ น้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงาน การรับใช้ พระองค์ทรงประทานหนทางแก่เรา และทรงกำหนดชีวิตของเรา ดังนั้นชีวิตเราต้องผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ทราบและสังเกต น้ำพระทัยพระบิดาได้ ให้พระเจ้าทรงนำโดยผ่านทางหลัก 10 ข้อในบทความนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1690
Share