ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงบริสุทธิ์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ เด็กจะสามารถบรรยายว่าอะไรที่แสดงว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4684
Share