ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ตาของท่านสว่างขึ้น พอที่จะยอมรับความจริงของพระองค์ เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ได้สำแดงถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์อย่างแจ่มชัด ตระหนักแน่แก่ใจของมนุษย์ทุกคนว่า มีพระผู้ทรงสร้าง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #1850
Share