ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเมตตา และยุติธรรม เด็กจะสามารถแยกแยะว่าพระเจ้าทรงพระเมตตา และทรงยุติธรรมต่อพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4686
Share