ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระคริสตธรรมพระธรรมฮีบรู (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมพระธรรมฮีบรู
พระคัมภีร์: ฮีบรู 1; ฮีบรู 2; ฮีบรู 3; ฮีบรู 4; ฮีบรู 7; ฮีบรู 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คู่มือสำหรับศึกษาพระธรรมฮีบรู เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทเรียน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนในการสอนในแต่ละบท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และผู้ที่สนใจเรียนสามารถนำมาอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะแยกเป็นบทเรียนแต่ละบทง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 59 ขนาดไฟล์: ID: #5371
Share