ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงยกความผิดบาป (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงยกความผิดบาป
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม กิจการของอัครทูต บทที่ 10 ข้อ 43 ได้กล่าวว่า ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3715
Share