ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
พระคัมภีร์: สดุดี 139
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง เด็กจะสามารถอธิบายว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4688
Share