ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงเรียกโมเสส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 2; อพยพ 4
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงเรียกโมเสส เด็กจะได้ บอกถึงเหตุผลที่โมเสสคิดว่างานที่พระเจ้าให้ทำนั้นมันยากเกินไป บรรยายถึงวิธีที่พระเจ้าอาจจะใช้พวกเขาในอนาคต และ อธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะพูดกับพวกเขา และเด็กจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4518
Share