ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์
พระคัมภีร์: สดุดี 100
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค์ เด็ก ๆ สามารถจดจำคุณสมบัติ (ลักษณะ) ของคนที่นมัสการพระเยซูคริสต์ได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4711
Share