ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 37
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉันเพื่อให้ฉันวางใจในพระองค์ เด็ก ๆ สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ตาม
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4705
Share