ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง เด็กจะสามารถเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการทรงสร้างได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4693
Share